+ 48 607 464 934

biuro [at] detektyw-koscielny.pl


Biuro detektywistyczne Piotra Kościelnego działa na rynku od 2006r. O wysokiej jakości usług i profesjonalizmie świadczy uznanie w środowisku licencjonowanych detektywów z całego kraju oraz setki zrealizowanych zleceń.

Biuro działa na podstawie licencji nr 0000396 oraz koncesji MSWiA: RD-25/2008

Współpracujemy z innymi biurami detektywistycznymi na terenie całej Polski, dzięki czemu możemy zagwarantować szybkie i sprawne działanie, przy jednoczesnym zaoszczędzeniu kosztów.


Usługi dla osób prywatnych

SPRAWY ROZWODOWE:

 • Sprawdzanie wierności, wykrywanie zdrady
 • Dokumentowanie zdrad małżeńskich
 • Ustalenia związane ze sprawami alimentacyjnymi

SPRAWY RODZINNE:

 • Wywiad środowiskowy
 • Obserwacja
 • Ustalanie kontaktów osobistych
 • Wykrywanie źródeł dochodu (sprawy alimentacyjne)
 • Wykrywanie majątku ukrytego
 • Poszukiwania spadkobierców
 • Badania biologiczne, testy DNA, pobieranie materiału do badań DNA (na potrzeby testu na ojcostwo, pokrewieństwo)

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA:

 • Sprawdzenie przynależności dziecka do nieformalnych grup
 • Sprawdzenie, czy dziecko jest uzależnione od narkotyków, hazardu, innych używek
 • Sprawdzenie towarzystwa, w jakim obraca się dziecko
 • Sprawdzenie, czy dziecko korzysta ze sponsorowanych spotkań
 • Sprawdzenie kwalifikacji i jakości pracy opiekunki dziecka, niani

POSZUKIWANIE:

 • Poszukiwanie osób zaginionych
 • Poszukiwanie osób ukrywających się
 • Poszukiwanie spadkobierców
 • Poszukiwanie skradzionych dóbr materialnych
 • Poszukiwanie ukrytego majątku

USTALANIE:

 • Ustalanie miejsca zamieszkania, zameldowania, pobytu osób
 • Ustalanie miejsca pracy, źródeł dochodu, wysokości dochodu
 • Ustalanie trybu życia

WYKRYWANIE:

 • Wykrywanie sprawców przestępstw, oszustów
 • Wykrywanie oszustów matrymonialnych
 • Wykrywanie oszustów internetowych

OBSERWACJA:

 • Obserwacja osób
 • Obserwacja miejsc

OCHRONA PRYWATNOŚCI:

 • Wykrywanie podsłuchów
 • Przeciwdziałanie inwigilacji

WYNAJEM:

 • Wynajem przętu detektywistycznego
 • Wynajem trackerów GPS (lokalizatorów)

INNE NIETYPOWE ZLECENIA

Usługi dla biznesu

WYWIAD GOSPODARCZY, SPRAWDZANIE PARTNERÓW BIZNESOWYCH

 • ustalenie dossier przedsiębiorcy lub podmiotu gospodarczego – ustalanie podstaw prawnych działalności, sprawdzenia historii gospodarczej podmiotu, sprawdzenia właścicieli, członków zarządów
 • ustalenie szkodliwych zależności i powiązań wśród partnerów biznesowych, członków zarządów, kierownictwa
 • ustalenie faktycznego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
 • ustalenie składników majątkowych i stanu kondycji finansowej
 • Wywiady konkurencyjne (sprawdzanie historii pracy zawodowej kadry kierowniczej konkurenta, opracowanie listy strategicznych klientów i dostawców konkurenta)
 • Pozyskiwanie informacji strategicznych dla negocjowania kontraktów
 • Weryfikacja legalności funcjonowania przedsiębiorstw: wpisy, rejestry, koncesje, licencje, zezwolenia
 • Ustalanie miejsc przebywania dłużników
 • Ustalanie faktycznego stanu majątkowego dłużników
 • Poszukiwanie ukrytego majątku dłużników
 • Wczesne rozpoznawanie niewypłacalności kontrahentów
 • Weryfikacja autentyczności danych zawartych w ofertach handlowych przed akceptacją realizacji transakcji
 • Weryfikacja wiarygodności przedkładanych dokumentów

SPRAWY PRACOWNICZE

 • Weryfikacja podejrzanych zwolnień lekarskich,
 • Analiza przeszłości zawodowej pracowników oraz kandydatów do pracy,
 • Sprawdzanie wiarygodności pracowników wyższego szczebla
 • Sprawdzanie sposobu wykorzystania czasu pracy
 • Weryfikacja CV, kompetencji
 • Sprawdzanie innych informacji dotyczących pracowników lub kandydatów do pracy, m.in. stanu majątkowego, stanu cywilnego, kontaktów towarzyskich
 • Sprawdzanie, czy pracownicy ujawniają konkurencji tajemnice przedsiębiorstwa, tajemnice handlowe

TAJEMNICZY KLIENT

 • Sprawdzanie faktycznego kontaktu pracownika z potencjalnym klientem firmy
 • Sprawdzanie poziomu zaangażowania pracowników, ich lojalności i uczciwości
 • Kontrola prawidłowości funkcjonowania punktu sprzedaży,
 • Ustalanie wprowadzania do sprzedaży niezaewidencjonowanych towarów
 • Sprawdzanie prawidłowości przeprowadzania akcji promocyjnych
 • Weryfikacja poziomu cen, gatunku produktów, terminów

WYKRYWANIE I PRZECIWDZIAŁANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

 • Sprawdzenie występowania na rynku podrobionych towarów oraz ich pochodzenia
 • Sprawdzanie bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych i znaków towarowych
 • Wykrywanie i przeciwdziałanie kradzieży informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa, tajemnice handlowe

SZKODY I OSZUSTWA UBEZPIECZENIOWE

 • Weryfikowanie informacji dotyczących szkód zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym
 • Sprawdzanie prawdziwości oświadczeń składanych przez osoby poszkodowane oraz świadków zdarzenia

INFORMATYKA ŚLEDCZA

 • Odczyt lub uzyskanie danych skasowanych z urządzeń mobilnych
 • Sprawdzanie sposobu korzystania z komputera przez pracowników, odwiedzanych stron

INNE NIETYPOWE ZLECENIA